Vendula Kociánová

Bakalářská práce

Stephen Fry's \kur{Making History}: Another Adolf Hitler

Stephen Fry's \kur{Making History}: Another Adolf Hitler
Abstract:
The bachelor's thesis covers Stephen Fry's novel Making History, lying at the borderline of fact and fiction. Stephen Fry plays with the past and present in this piece of writing, thus the thesis delves into the issue of history written as a narrative. It builds on the fact that history is always, to some extent, distorted and constructed. Since Making History appertains to the genre of alternate history …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá románem Stephena Frye Making History ležícím na pomezí skutečnosti a fikce. Stephen Fry si v tomto díle pohrává s minulostí a přítomností, a proto se práce noří do problematiky historie psané jako vyprávění. Staví na skutečnosti, že dějiny jsou vždy do určité míry zkreslené a vykonstruované. Jelikož Making History spadá do žánru alternativní historie, vrhá práce světlo …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. phil. habil. Ewald Mengel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kociánová, Vendula. Stephen Fry's \kur{Making History}: Another Adolf Hitler. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi