Josef MAREŠ

Diplomová práce

Srovnávací studie sídelní struktury měst severoamerického, západoevropského a východoevropského typu se zaměřením na urban sprawl (na příkladu Calgary, Mnichova a Prahy)

Comparative study of urban structure of cities North American, West European and East European type, oriented on urban sprawl (on example of Calgary, Munich and Prag)
Anotace:
Cílem práce je porovnat sídelní strukturu modelových oblastí a popsat, jak se na této struktuře podepsala suburbanizace a zda-li a v jakém rozsahu lze mezi jejími projevy identifikovat fenomén urban sprawl. S přihlédnutím k podmínkám a etapám probíhajícího územního rozvoje sídel v jednotlivých modelových oblastech může práce díky analýze specifických i společných rysů tohoto rozvoje poskytnout přehled …více
Abstract:
This final thesis objection is to compare urban structure characteristics focusing on suburbanisation and searching for the pattern of urban sprawl. This work can bring us a review of developement scenarios that can occur in areas with delays of urban developement by analysing specifical and common attributes of urban developement in selected areas as a result of differences in developement and time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jeřábek Milan
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Anděl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/