Theses 

Oděv v perpektivě symbolického interakcionismu: místo oděvů v teoriích geneze osobnosti a sociálního jednání – Bc. Marek Šmíd

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marek Šmíd

Diplomová práce

Oděv v perpektivě symbolického interakcionismu: místo oděvů v teoriích geneze osobnosti a sociálního jednání

Cloths as symbols and its meaning within a social interaction.

Anotace: Oděv je součástí každodenního života v lidské společnosti a je tak neoddělitelným prvkem sociálního setkávání. Fenomén lidského jednání v každodenním životě je doménou, kterou se zabývá symbolický interakcionismu, ovšem oděv není v jeho perspektivě nijak výrazně zohledňován. Práce si proto klade za cíl vymezit místo, které fenomén oděvu zaujímá v perspektivě symbolického interakcionismu a analyticky tak odhalit jeho možnou roli jako determinanta lidského jednání. Při této příležitosti jsou kriticky reflektovány některé fundamentální prvky, na kterých perspektiva symbolického interakcionismu stojí. Práce se zaměřuje na teoretickou analýzu role oděvu jednak v teorii geneze lidské osobnosti a jednak při interpretaci lidského jednání, čímž zohledňuje dvě základní témata symbolicko-interakcionistické perspektivy. Vzájemná provázanost těchto dvou témat je na konci práce demonstrována na příkladech setkání vzájemně si známých v kontrastu se setkáním vzájemně si neznámých aktérů.

Abstract: Clothes are part of everyday-life within human societies a thus it is an inseparable aspect of social transactions. Phenomenon of human conduct within everyday life is a domain of symbolic interactional theories, but clothes as a phenomenon is net mentioned in them. This work is thus going to place clothes within these theories and consequently to analytically grasp its possible role as a determinant of human behavior. At the same time there will be critically reflected few of the fundamental pillars of perspective of symbolic interakcionism. The work is concerned with a theoretical analysis of the role of clothes within a genesis-of-self theory and within a theory of human conduct, both through perspective of symbolic interakcionism. These two are the main themes the perspective is dealing with. Mutual reciprocity of both of these themes is demonstrated by the examples of meetings of two mutually-known, in the contrast with two mutually unknown persons.

Klíčová slova: oděv, symbolický interakcionismus, sociální setkání, sociální interakce, sociální Já, objekt, gesto, referenční skupiny, definice situace, typizace, role

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz