Theses 

Dobrovolník v projektu Čteme dětem v Krajské nemocnici T. Bati – Bc. Jana Holčapková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Holčapková

Diplomová práce

Dobrovolník v projektu Čteme dětem v Krajské nemocnici T. Bati

A Volunteer in the Project "We Read to Kids at Tomas Bata Regional Hospital"

Anotace: Práce se zabývá podporou čtenářství u dětí a dobrovolnictvím. Teoretická část se zaměřuje se na subjekty a organizace, které se podpoře čtenářství aktivně věnují. Pojednává o významu a pozitivních aspektech hlasitého předčítání dětem. Soustředí se na dobrovolnictví, vznik a průběh dobrovolnických programů a charakteristiku dobrovolnického projektu Čteme dětem v Krajské nemocnici T. Bati. Věnuje se evaluaci dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních. Praktická část práce si dává za cíl zhodnotit dosavadní čin-nost projektu a získané poznatky a podněty využít pro zkvalitnění a profesionalizaci dobrovolnické činnosti.

Abstract: Thesis discusses about support of reading among children and volunteering. The teoretical part describe the subjects and organizations which is involved in reading promote and support. Discusses the importance and the positive aspects aloud reading for children. It focuses on volunteerism, the origin and course of volunteering and characteristics volunteer project "We read to children at Tomas Bata Hospital. Thesis explains evaluation of volunteering programs in health care facilities. The practical part evaluates the current activities of the project. and gives a goal to improve volunteering project.

Klíčová slova: hlasité předčítání, děti, nemocnice, dobrovolník, dobrovolnický projekt, podpora, hodnocení, kvalita.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41415 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Holčapková, Jana. Dobrovolník v projektu Čteme dětem v Krajské nemocnici T. Bati. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 16:01, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz