Radim Kučera

Diplomová práce

Strategický management vybraného podnikatelského subjektu - stavební firmy

Strategic management of a selected subject - construction company
Anotace:
Práce se soustředí na strategickou analýzu vybrané společnosti, jež se specializuje na prodej stavebního materiálu. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první přináší teoretický pohled na jednotlivé aspekty strategické analýzy, jež se skládá ze studia makrookolí a mikrookolí podniku a samozřejmě vnitřní analýzy. Druhá část se věnuje konkrétní situaci vztahující se ke společnosti PRO-DOMA, SE. …více
Abstract:
This thesis focuses on strategical analysis of a chosen company, whose main scope of activity is sale of building materials. The thesis is divided into two parts. The first one brings a theo- retical look on different aspects of strategical analysis, which is consists of macro environ- ment and micro environment analyses and, of course, internal analysis. The second part fo- cuses on actual situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
  • Oponent: Ing. Denis Drexler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS