Bc. Jiří ŠANOVEC

Diplomová práce

Porovnání metod měření akustické intenzity a výkonu

Comparison of sound intensity and sound power methods
Anotace:
Tato práce se zabývá porovnáním metod měření akustické intenzity a výkonu. Jsou zde popsány základní akustické veličiny a přístroje pro měření těchto akustických veličin. Dále jsou uvedeny principy, na kterých je založeno měření akustické intenzity a výkonu, a shrnuty normativní dokumenty zabývající se problematikou měření akustického výkonu. V poslední části této práce je zaznamenáno měření akustického …více
Abstract:
The thesis deals with comparison of sound intensity and sound power measurement methods. The basic acoustic units and devices for measurement of those units are described in there. Principles of sound intensity and power measurement are mentioned and normative documents dealing with issues of measurement of acoustic power are summarized in the thesis. In the last section of the thesis, measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Klasna

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANOVEC, Jiří. Porovnání metod měření akustické intenzity a výkonu. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika