Bc. Michal Heinrich

Diplomová práce

Vznik a účast československé legie v bojích v Itálii a na Slovensku

Establishment and participation of czechoslovak legion in conflicts in Italy and Slovakia
Anotace:
Tato práce se zabývá historií čs. legie v Itálii, od jejího vzniku až po nasazení při bojích na Slovensku. Popisuje podmínky pro čs. zahraniční odboj v Itálii, život v zajateckých táborech, rozvoj dobrovolnického hnutí a obtížná diplomatická jednání s italskými politiky. Opomenuty nejsou jejich úspěšné boje na italské frontě a při střetech s maďarskými vojáky na území Slovenska, kterými tito legionáři …více
Abstract:
This thesis deals with history of the czechoslovak legion in Italy, from its creation to deployment in conflict in Slovakia. It describes conditions for the czechoslovak independence in this country, life in prisoner of war camps and developement of national volunteer groups there and diplomatic proceedings with Italian politicians. Their successful military engagements on Italian front and in Slovakia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Ferdinand Vrábel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta