Bc. Miloslav Krejčíček

Diplomová práce

Aktivní politika zaměstnanosti a její účinnost při řešení nezaměstnanosti

The active employment policy and its effectiveness in addressing unemployment
Anotace:
Moje diplomová práce se zabývá problematikou aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem práce je analyzovat nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a vliv na snižování nezaměstnanosti v rámci ČR i na regionální úrovni. Větší pozornost věnuji regionu Česká Lípa s přehledem využívání finančních zdrojů na aktivní politiku zaměstnanosti a účinnost při řešení nezaměstnanosti. Na základě realizované …více
Abstract:
My thesis deals with the active employment policy. The aim is to analyze the tools of active employment policy and the impact on reducing unemployment in the Czech Republic at the regional level. Greater attention is devoted to Česká Lípa region with an overview of the use of funds for active employment policy and effectiveness in dealing with unemployment. On the basis of the analysis will be carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní