Theses 

Aktivní politika zaměstnanosti a její účinnost při řešení nezaměstnanosti – Bc. Miloslav Krejčíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miloslav Krejčíček

Diplomová práce

Aktivní politika zaměstnanosti a její účinnost při řešení nezaměstnanosti

The active employment policy and its effectiveness in addressing unemployment

Anotace: Moje diplomová práce se zabývá problematikou aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem práce je analyzovat nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a vliv na snižování nezaměstnanosti v rámci ČR i na regionální úrovni. Větší pozornost věnuji regionu Česká Lípa s přehledem využívání finančních zdrojů na aktivní politiku zaměstnanosti a účinnost při řešení nezaměstnanosti. Na základě realizované analýzy budou provedeny závěry a navržena možná doporučení.

Abstract: My thesis deals with the active employment policy. The aim is to analyze the tools of active employment policy and the impact on reducing unemployment in the Czech Republic at the regional level. Greater attention is devoted to Česká Lípa region with an overview of the use of funds for active employment policy and effectiveness in dealing with unemployment. On the basis of the analysis will be carried into effect the conclusions and possible recommendations.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, úřad práce, uchazeč o zaměstnání, aktivní politika zaměstnanosti, rekvalifikace, projekt, trh práce, Evropský sociální fond, region, okres Česká Lípa, veřejně prospěšné práce. Unemployment, labour Office, job applicant, active employment policy, retraining, project, labour market, European social fund, Česká Lípa district, community service.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:34, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz