Bc. Jakub Přikryl

Master's thesis

Tavený sýr jako funkční potravina

Processed cheese as functional food
Abstract:
Tato práce se zabývá tavenými sýry jako funkčními potravinami a analýzou vzorků tavených sýrů s přídavkem kvercetinu a rutinu. Teoretická část práce pojednává o charakteristice a výrobě tavených sýrů, popisuje také antioxidační látky, flavonoidy kvercetin a rutin. Dále jsou uvedeny základní informace o metodách stanovení. V praktické části byly nejdříve vyrobeny vzorky tavených sýrů s přídavkem kvercetinu …more
Abstract:
Thesis deals with a processed cheeses as functional foods and analysis of samples of processed cheeses with addition of quercetin and rutin. The theoretical part describes characteristics and production of processed cheeses, and describes antioxidants, flavonoids quercetin and rutin. Further, basic information about analytical methods used in this thesis are provided. In the practical part, samples …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Přikryl, Jakub. Tavený sýr jako funkční potravina. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs