Tomáš Jelínek

Bakalářská práce

Nové syntetické drogy a jejich vliv na vývoj drogové situace v ČR

New synthetic drugs and their influence on the development of the drug situation in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou související zejména s aktuálním trendem nových syntetických drog. Stěžejní bod práce je snaha o popis drogové situace na území České republiky. Úvod práce je věnován vývoji návykových látek. Další část se zabývá fenoménem nových syntetických drog. Zmíněny jsou druhy syntetických drog, jejich vznik a rozšíření. Dále jsou uvedena podstatná rizika spojená …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with drug issues related mainly to the current trend of new synthetic drugs. The main point of the work is an effort to describe the drug situation in the Czech Republic. Introduction is devoted to the development of addictive substances in our country. The next part deals with the phenomenon of new synthetic drugs. Types of synthetic drugs, their origin and distribution are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: PhDr. Mgr. Karel Locker

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech

Práce na příbuzné téma