Marcela GEBHARTOVÁ

Bakalářská práce

Rozdíl mezi zdravotní péčí poskytovanou Mobilním hospicem Anežky České a Charitní ošetřovatelskou službou Oblastní charity Červený Kostelec.

Differences between health care provided by mobile hospice of Agnes czech and regional Charity Červený Kostelec.
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za úkol zmapovat rozdíly mezi službami, které jsou založeny na principech paliativní péče. zabývá se konkrétně nuancemi mezi službami "Mobilní hospic sv. Anežky České" a "Charitní ošetřovatelskou službou Oblastní charity Červený Kostelec". Cílem této práce je upozornit na rozdíly mezi těmito službami především z důvodu kódování služeb zdravotními pojiš´tovnami. ty ještě …více
Abstract:
Theaim of this thesis is todistinguishthe difference between servicesbasedon the principles ofpalliativecare. The thesis deals withthe nuancesbetween services of 'Mobile Hospice St. AgnesCzech"and charity care service?Regional CharityČervený Kostelec. "The aimof this workis to highlight thedifferencebetweenabove mentioned servicesmainlydue tocodingservices ofhealth insurance companies, whostilldo not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2013
Zveřejnit od: 13. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Klára Kubartová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GEBHARTOVÁ, Marcela. Rozdíl mezi zdravotní péčí poskytovanou Mobilním hospicem Anežky České a Charitní ošetřovatelskou službou Oblastní charity Červený Kostelec.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i1h1gy i1h1gy/2
13. 8. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
13. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.