Petr Kovalčík

Bakalářská práce

Distribuce operačního systému Linux pro domácí server

Distribution OS Linux for Home Server
Anotace:
V této bakalářské práci popisuji výrobu vlastního síťového úložiště s operačním systémem Linux pomocí jednodeskového počítače Raspberry PI. Zařízení sdílet data, tiskárny, webové stránky a Internet prostřednictvím WI-FI. Cílem práce je úprava operačního systému Raspbian na distribuci pro síťové úložiště. Výsledkem práce je instalační balíček, který nainstaluje všechny potřebné aplikace a webové konfigurační …více
Abstract:
In this bachelor thesis I would like to describe the production of my own network storage with operating system Linux which was made by a single-board computer Raspberry PI. Devices are sharing data, printers, web sites and Internet via Wi-Fi. The aim of the work is to adjust operating system Raspbian for the distribution for network storage. The result of the work is installation package which installs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: David Seidl
  • Oponent: Petr Olivka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.