Jan Jadrný

Diplomová práce

Flexibilní formy práce v České republice a Švýcarsku

Flexible forms of work in the Czech Republic and Switzerland
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumání a komparace flexibilních forem práce v České republice a Švýcarsku v letech 2005 až 2014. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy trhu práce, hlavní proměny současného trhu práce a pracovní zákonodárství v České republice a Švýcarsku. V praktické části je provedena komparativní a faktoriální analýza základních ukazatelů trhu práce v České republice a Švýcarsku …více
Abstract:
The aim of the thesis is to study and compare flexible forms of work in the Czech Republic and Switzerland from 2005 to 2014. The theoretical part defines basic terms of the labor market, major transformations of the current labor market and labor legislation of the Czech Republic and Switzerland. Comparative and factorial analysis are used in the practical part to analyse basic indicators and flexible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49143