Nely Stránská

Master's thesis

Návrh na předcházení vzniku odpadů textilií při výrobě Plisse / Duette (stínící techniky) v mezinárodní společnosti Hunter Douglas Kadaň s r. o.

The proposal for waste prevention in the production of Pleated / Duette textiles (shading techniques) at the international Hunter Douglas Kadan Ltd.
Anotácia:
V předkládané práci je uvedeno vyhodnocení porovnání výhod a nevýhod využití coupage, nebo metráže, při výrobě stínící techniky Plisse / Duette od společnosti Hunter Douglas Kadaň, s.r.o. V první části je nastíněn stávající výrobní postup a současná praxe ve firmě HD Kadaň při výrobě látkových žaluzií Plisse / Duette. Práce popisuje společnost HD Kadaň od jejího samotného vzniku až po její budoucí …viac
Abstract:
This thesis processes an overview of an evaluation, comparing the advantages and disadvantages of the use of coupage or footage in the production of shading Plisse / Duette techniques by Hunter Douglas Kadan Ltd. (hereinafter HD Kadan Ltd.). The first part describes existing production and current practices of manufacturing Plisse / Duette blinds at the HD Kadan. The thesis presents HD Kadan Ltd. from …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Zuzana Viestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / odbor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů