Bc. Adéla Roháčková

Diplomová práce

Vybrané osobnostní charakteristiky člověka ve střední dospělosti ve vztahu k různým aspektům rodinného života

Selected personality characteristics in middle adulthood in relation to various aspects of family life
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vybrané osobnostní charakteristiky člověka ve střední dospělosti ve vztahu k různým aspektům rodinného života. Hlavním cílem bylo zmapovat aspekty rodinného života ve vztahu k jednotlivým složkám sebepojetí a životní spokojenosti jedinců dané životní etapy. Teoretická část práce definuje střední dospělost, dále je nastíněna problematika manželství a partnerských vztahů …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on selected personality characteristics in middle adulthood in relation to various aspects of family life. The aim was to describe aspects of family life and components of self-concept and life satisfaction of people at this stage in life. The phenomenons of middle adulthood, marriage, and other forms of romantic relationships, as well as characteristics of self-concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vazačová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta