Lucie Mohylová

Bakalářská práce

Efekt léčby výhřezu meziobratlových plotének miniinvazivní metodou

The effect of the intervertebral disc prolapse treatment by the miniinvasive method.
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o onemocnění meziobratlových plotének. Obecná část se zabývá anatomií páteře, charakteristikou onemocnění, možnostmi léčby, předoperační přípravou, pooperační péčí a následnou rehabilitací. Výzkumná část sleduje, jaký vliv má onemocnění bederní páteře na životní styl, psychický stav a zaměstnání nemocného. Je hodnoceno, jaké metody nemocní volí k tlumení bolesti a je …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is about the Spinal Discs diseases. In the general part there is described the spine anatomy, characteristics of the disease, treatment options, pre-operative preparation, post-operative care and follow-up rehabilitation. In the research it is observed the impact of the lumbar spine diseases on the life style, psychological state and employment of the patient. It evaluates, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mohylová, Lucie. Efekt léčby výhřezu meziobratlových plotének miniinvazivní metodou. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií