Flávia Lujza Csikyová

Bakalářská práce

Krajina neistoty - vnímanie ambivalentného priestoru

Landscape of The Uncertain : Perception of Ambivalent Spaces
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vizuálu krajiny, který člověk pociťuje jako zneklidňující, matoucí či ambivalentní. Opírá se o fenomenologii krajiny a teorie vnímání z kognitivních věd, kterým se podařilo popsat určité fenomény relevantní k lidskému vnímání atmosféry prostoru. Dále zkoumá jak moc mohou být výše zmíněné principy rozpoznatelné v designu krajiny videoher. Na příkladech tří videoher …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with landscape visual that appeals to a human observer as disorienting, confusing or ambivalent. Its explorations rely on the landscape phenomenology and cognitive theories of space atmosphere perception. These theories reveal particular principles relevant to human disorientation and negative evaluation of spatial structures. The thesis reviews these phenomenons and attempts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Preková
  • Oponent: Mgr. Pavla Beranová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/c34be/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie