Petra Žemličková

Bakalářská práce

Městská památková rezervace Pelhřimov a její regenerace

Urban conservation reserve Pelhřimov and its regeneration.
Anotace:
Zmapovat výsledky Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za posledních 15 let na příkladu městských památkových rezervací v České republice, zjistit postoje občanů k obnově památek na území městských památkových rezervací, zjistit postoje občanů k plošné ochraně historických center měst, zjistit názory občanů na význam památek pro cestovní ruch v jejich městech a na vliv turistů …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.