Mgr. Kateřina Lemberková

Diplomová práce

Epigrafické památky v Táboře, Soběslavi, Mladé Vožici a Sezimově Ústí do konce 18. století

Epigraphic relics from Tabor, Soběslav, Mladá Vožice and Sezimovo Ústí till the end of the 18th century
Anotace:
Ve své práci jsem se zaměřila na nápisový fond z lokalit Tábor,Soběslav,Mladá Vožice a Sezimovo Ústí.Chronologicky je vedena do konce 18.století.Katalog obsahuje přepisy nápisů, jejich rozměry,příslušné prameny a literaturu. V příloze jsou mapy daných lokalit a fotografie.
Abstract:
In my work I have concentrated on inscription resources from following areas: Tábor, Soběslav, Mladá Vožice and Sezimovo Ústí. It reaches chronologically till the end of the 18th century. The register contains transcriptions of the inscriptions, their size, and available sources and literature. Maps of the areas and photographs of the inscriptions are enclosed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví

Práce na příbuzné téma