Bc. Eva Burgertova

Bachelor's thesis

Ve stínu evropských koprodukcí: Produkční historie filmu Ve stínu

In the Shadow of European Co-productions: A Production History of the Film Ve stínu
Abstract:
Práce zpětně rekonstruuje produkční historii českého filmu Ve stínu, jenž byl vyroben v mezinárodní koprodukci s dalšími čtyřmi zeměmi. Mezinárodní koprodukce jsou producenty obecně vnímány jako žádaná, ne-li přimo nutná, strategie jak navýšit rozpočet a proniknout do zahraniční distribuce. Cílem práce je rozkrýt jak institucionální podmínky, vztahy mezi koproducenty a vztahy uvnitř kreativního trojúhelníku …more
Abstract:
The thesis retrospectively reconstructs the production history of the Czech film Ve stínu, which was made in co-production with four other countries. Producers generally perceive international co-productions as a significant, if not necessary, strategy for both increasing the available budget and penetrating foreign distribution networks. The goal is to explore how various institutional conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Pjajčíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.