Bc. Eva Burgertova

Bachelor's thesis

Ve stínu evropských koprodukcí: Produkční historie filmu Ve stínu

In the Shadow of European Co-productions: A Production History of the Film Ve stínu
Anotácia:
Práce zpětně rekonstruuje produkční historii českého filmu Ve stínu, jenž byl vyroben v mezinárodní koprodukci s dalšími čtyřmi zeměmi. Mezinárodní koprodukce jsou producenty obecně vnímány jako žádaná, ne-li přimo nutná, strategie jak navýšit rozpočet a proniknout do zahraniční distribuce. Cílem práce je rozkrýt jak institucionální podmínky, vztahy mezi koproducenty a vztahy uvnitř kreativního trojúhelníku …viac
Abstract:
The thesis retrospectively reconstructs the production history of the Czech film Ve stínu, which was made in co-production with four other countries. Producers generally perceive international co-productions as a significant, if not necessary, strategy for both increasing the available budget and penetrating foreign distribution networks. The goal is to explore how various institutional conditions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Pjajčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.