Tereza Virtová

Diplomová práce

Samosprávné podniky v Argentině jako sociální hnutí

Self-managed factories in Argentina as a social movement
Anotace:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zpracovat případovou studii samosprávných podniků vznikajících v Argentině po ekonomické krizi v roce 2001. V práci je analyzován především konfliktní vznik, aktéři a organizace hnutí samosprávných podniků. Pozornost je věnována i roli státu a dynamice vývoje hnutí. Práce teoreticky vychází z evropské tradice analýzy sociálních hnutí a snaží se charakterizovat …více
Abstract:
This thesis aims to elaborate a case study of self-managed factories, which has been emerging in Argentina after the economic crisis in 2001. Mainly the conflictive origin, organization, role of the state and the dynamics of the movement of self-managed factories is discussed. This paper is based on European tradition of social movements' analysis and seeks to characterize movement of Argentine self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: Vladimíra Dvořáková
  • Oponent: Jan Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35053

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.