Bc. Radek Řezáč

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví jako součást výuky na SOU a SOŠ v oborech se zaměřením elektro

Safety and health protection (BOZ), as a part of education in electrician field of practical training
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je seznámit s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví v rámci výuky odborného výcviku oboru elektro, vybrat vhodné vyučovací metody pro výuku BOZ a vytvořit ukázku příručky pro učitele středních odborných učilišť a středních odborných škol. V první kapitole je pojednáno o legislativním rámci bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve druhé kapitole jsou popsány výsledky kvalitativního …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns with the issue of health and safety in the setting of electrical professional training with the intention to focus on appropriate teaching methods and to create the handbook for teachers of secondary vocational schools or secondary technical schools in rough outline. The first chapter discusses the legislative framework for occupational safety and health. The results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Josef Štulpa
  • Oponent: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta