Milan Matejašák

Disertační práce

Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress

Dopad Basel III na české banky a efektivita kapitálových pomerov predpovedať finančnú tieseň bánk
Anotace:
Cieľom tejto práce je vyhodnotiť dopad Basel III na české banky a tiež porovnať výkonnosť rôznych kapitálových ukazovateľov pri predpovedi finančnej tiesne banky. Po krátkom úvode, v druhej kapitole odhadujeme dopad sprísnených kapitálových požiadaviek Basel III na úverové spready v českom bankovom sektore. V tejto kapitole sme dospeli k záveru, že dopad sprísnenej regulácie kapitálu nepovedie v Českej …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the impact of Basel III on Czech banks and to compare the effectiveness of capital ratios in predicting bank distress. After a short introduction, in the second chapter we estimate the impact of tightened Basel III capital regulation on lending spreads in the Czech banking sector. In this chapter we conclude that the tightened capital regulation will not lead to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr Dvořák
  • Oponent: Petr Teplý, Jakub Seidler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48299