Bc. Jakub Hanák

Bakalářská práce

Redakční systém pro blog

Content Management System for Blog
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá redakčním systémem pro správu osobního blogu. V úvodu práce se věnuji analýze systémů, které je možné použít a shrnuji důvody, proč jsem se rozhodl pro tvorbu systému vlastního. Hlavní část práce je věnována analýze a implementaci samotného systému. Pro implementaci jsem používal jazyk PHP a databázi MySQL. V závěru je poté ukázána tvorba vzorové šablony a vysvětleny jednotlivé …více
Abstract:
Thesis is about editorial system for managing personal blog. In the introduction I analyze existing systems and summarize arguments why I wanted to develop my own system. Main part of thesis is about analysis and implementation of my own editorial system using PHP language and MYSQL database. Result of thesis is shown by implementation of sample template where functions of the system are explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ing. Lucie Pekárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika