Václav Hanuš

Diplomová práce

Využití principů business intelligence v dotazníkových šetřeních

Business Intelligence principles and their use in questionnaire investigation
Anotace:
Tato práce je zaměřena na praktické použití nástrojů pro dolování dat a business intelligence. Mezi hlavní cíle patří zpracování zdrojových dat do vhodné podoby a zkušební nasazení vybraného nástroje na testovací úloze. Jako vstupní data posloužila databáze vzniklá zpracováním dotazníkových šetření, užitých pro ověření úrovně výuky IT a ekonomických předmětů napříč českými vysokými školami. Tyto data …více
Abstract:
This thesis is oriented on practical usage of tools for data mining and business intelligence. Main goals are processing of source data to suitable form and test use of chosen tool on the test case. As input data I used database which was created as result of processing forms from research to verify the level of IT and economics knowledge among Czech universities. These data was modified into the form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Miloš Maryška
  • Oponent: Ota Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28315

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie