Theses 

Plánování a řízení projektu ve firmě Československá obchodní banka, a. s. – Ing. Vladimír Beneš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Vladimír Beneš

Bakalářská práce

Plánování a řízení projektu ve firmě Československá obchodní banka, a. s.

Planning and Project Management in Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Anotace: Cílem této bakalářské práce je popsat plánování a řízení projektů v ČSOB, a.s. a používané metodiky řízení projektů a popis vybraného projektu SmartBanking. Tato práce je rozdělena na dvě části: obecnou a aplikační. V obecné části je práce zaměřena na vymezení problematiky plánování a řízení projektů, skrze poznatky získané studiem odborné literatury. Na začátku aplikační části je představena společnost ČSOB, a.s. Dále je vymezena projektová metodika používaná v ČSOB, a.s. a následně je provedena analýza vybraného projektu SmartBanking. V závěru aplikační části jsou uvedeny návrhy a doporučení na úpravu systémů plánování a řízení projektů.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to describe planning and project management in ČSOB, a.s., and describe used methods of project management and of the chosen Project Smartbanking. This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part focuses on definitions of planning and project management though knowledge gained by studying of specialized literature. At the beginning of the practical part of the thesis there is an introduction of ČSOB. Furthermore the method of project management at ČSOB is described and finally the analysis of the chosen project Smartbanking is carried out. In the conclusion of the practical part there are Suggestions and recommendations for more effective project management in ČSOB.

Klíčová slova: Projekt, projektový management, plánování projektu, řízení projektu, SmartBanking, ČSOB, a.s., metodika, PRINCE2, PMBOK, SCRUM, proces. Project, project management, project planning, project directing, method, process.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kaucký, CSc.
  • Oponent: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 05:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz