Theses 

Podcasting as a new part of marketing communication mix in the Czech Republic and Germany – Bc. David Smékal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. David Smékal

Diplomová práce

Podcasting as a new part of marketing communication mix in the Czech Republic and Germany

Podcasting jako nová součást komunikačního mixu v České republice a Německu

Anotace: Tato diplomovaná práce se zabývá fenoménem zvaný "podcasting" a jeho možného korporátního využití. Pokrývá a propojuje různé oblasti marketingové komunikace jako jsou komunikační trendy, psychologické aspekty, komunikační mix a média a oblast podcastingu. Součástí je též současná situace v oblasti podcastingu a jeho vývoj. Obecná data pochází převážně z USA, pro praktickou část byla data sbírána mezi českou a německou populací a mezi 315 českými firmami. Výstupy této práce dávají odpovědi na otázku, zda-li je podcasting vhodnou metodou pro marketingo-vou komunikaci a pro jakou část české a německé populace je použitelný. Rovněž byly zkoumány současné firemní potřeby, výzvy, komunikační přístupy a jejich interní kapacity spojené s integrací podcastingu. Na závěr byl predikován jeho možný vývoj v českém prostředí a možné překážky, které budou muset být pro úspěšný rozvoj překonány.

Abstract: This thesis deals with the phenomenon of "podcasting" and the possibility of its business use. It covers and combines some selected aspects such as communica-tion trends, psychological aspects, and the marketing communication mix. There development of podcasting its current state is also considered. The general data come from the United States, while the dataset for the practical part has been tak-en from a public survey in the Czech Republic and Germany and a business survey of 315 Czech companies. The outcome answers whether podcasting is applicable as a new method for business communication, especially in the Czech Republic, and which segments of the Czech and German population are more suitable for this medium. Companies were tested on their current needs, challenges, communica-tion approaches and internal capacities towards podcasting integration. Finally some proposals on future challenges and developments are provided.

Klíčová slova: komunikační mix, psychologie v marketingu, podcasting, marketing, marketingový výzkum, segmentace, komunikační trendy

Keywords: psychology in marketing, podcasting, communication mix, marketing, communica-tion trends, marketing research, segmentation

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48407 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:40, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz