Mgr. Miroslav Knob

Diplomová práce

Vzájemné ovlivňování judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu judikaturou Soudního dvora Evropské unie ve věci tzv. slovenských důchodů

The Interaction of the Constitutional Court, Supreme Administrative Court and Court of Justice of the European Union Case Law Concerning „Slovak Pensions“
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vzájemném vztahu tří soudů, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Nejprve předkládá teoretický model fungování všech tří soudů, který následně porovnává s popisem praktického fungování těchto vztahů na kauze slovenských důchodů
Abstract:
Diploma thesis describes the relations among three courts: Supreme Administrative Court, Constitutional Court and Court of Justice of the European Union. The first part of the thesis submits the theoretical model of the courts cooperation, which is, in the second part, confronted with practical description of relations among mentioned courts concerning Slovak pension’s case law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo