Bc. Žaneta Honzejková

Bachelor's thesis

Sběratele a sběratelství v Podještědí

Collectors and collecting in Podještědí
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá historií sběratelství a potažmo sběrateli lidových písní v Podještědí. Jmenovitě se jedná o Václava Havla, Pavla Krejčího, Josefa Štefana Kubína a manžele Marii a Jaromíra Stejskalovi. Teoretická část obsahuje stručné představení sběratelů, rozsah jejich sběratelské působnosti, se zaměřením na sběr písní. Cílem práce je shromáždit lidové písně s ohledem na jejich modifikaci …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the history of collecting or more precisely collectors of folksongs in Podještědí, namely Václav Havel, Pavel Krejčí, Josef Štefan Kubín and the married couple Marie and Jaromír Stejskalovi. The theoretical part includes a brief introduction of collectors, the extent of their collecting range with a focus on collecting songs. The thesis aims to gather folksongs with regard …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014
Accessible from:: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Honzejková, Žaneta. Sběratele a sběratelství v Podještědí. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN