Theses 

Informační hygiena – Mgr. Kateřina Černohlávková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Kateřina Černohlávková

Bachelor's thesis

Informační hygiena

Information Hygiene

Abstract: Bakalářská diplomová práce Informační hygiena se snazí přiblízit informační hygienu jako nástroj, který umozní dosáhnout prostřednictvím vhodného uspořádání informačního a pracovního rezimu vyssí efektivity při získávání informací. Pro uvedení do souvislostí poukazuje na současný stav společnosti, zejména se věnuje nadbytku informací a z něj vycházejícímu problému s informačním přetízením, čímz dokládá nutnost změny informačních návyků. Autorka chápe informační hygienu jako součást hygieny dusevní. Zabývá se jak samotnou dusevní hygienou, tak i základy dusevní práce při práci s informacemi. Věnuje se informační hygieně předevsím z pohledu provádění samotným uzivatelem. Poukazuje na některé negativní jevy, které se mohou projevit při práci s informacemi. Autorka se také snazí zmapovat dosavadní zájem o informační hygienu v ČR. Navrhuje některé obecné zásady při práci s internetem. Srovnává informační hygienu s informační ekologií. Práce se dále zabývá ergonomií jako cestou k lepsímu uspořádání pracovního rezimu.

Abstract: Bachelors diploma thesis information hygiene tries to describe information hygiene like a tool for better effectiveness in obtaining information by proper organization of informative and operating modes. For introduction into context, it points out at a present state of society, it focuses mainly on the overplus of information and consequent problems with informative overload to illustrate the urgency of changes of information habits. Author comprehends information hygiene as a part of mental hygiene. She deals with mental hygiene as well as with principles of mental labour at work with information. Author focuses mainly on the information hygiene from the point of view of user itself and his actions. She points at some negative phenomena which may appear at work with informations. Author also tries to sketch out previous interest in informative hygiene in ČR. She tries to draw up some general principles of work with internet. She compares the information hygiene with information environmentalism. The thesis also deals with ergonomics as a way to better organization of work.

Keywords: Informační hygiena, informace, informační přetížení, ergonomie, duševní hygiena, informační společnost Information hygiene, information, information overload, ergonomics, mental hygiene, information society

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2006
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/2/2019 17:18, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz