Mgr. Kateřina Černohlávková

Bachelor's thesis

Informační hygiena

Information Hygiene
Abstract:
Bakalářská diplomová práce Informační hygiena se snazí přiblízit informační hygienu jako nástroj, který umozní dosáhnout prostřednictvím vhodného uspořádání informačního a pracovního rezimu vyssí efektivity při získávání informací. Pro uvedení do souvislostí poukazuje na současný stav společnosti, zejména se věnuje nadbytku informací a z něj vycházejícímu problému s informačním přetízením, čímz dokládá …more
Abstract:
Bachelors diploma thesis information hygiene tries to describe information hygiene like a tool for better effectiveness in obtaining information by proper organization of informative and operating modes. For introduction into context, it points out at a present state of society, it focuses mainly on the overplus of information and consequent problems with informative overload to illustrate the urgency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2006
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta