Bc. Jana HANÁKOVÁ

Bakalářská práce

Personální práce v organizaci

Human resources work in organization
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je problematika personální práce, jejíž princip platí pro všechny organizace bez ohledu na její velikost. V teoretické části bakalářská práce definuje úlohu personalistiky, popisuje její činnosti nezbytné pro efektivní řízení organizace, zaměřuje se na formování personálu od jeho plánování, přes získávání a metody výběru až po propouštění zaměstnanců v souladu s ustanovením …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis is the issue of human resources work; its principle is valid for all organisations regardless of their size. In the theoretical part, the bachelor thesis defines the role of human resources management, describes its activities necessary for effective management of an organisation, focuses on staff´s formation starting with their planning, recruitment and its methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zveřejnit od: 17. 4. 2009
Identifikátor: 1015841

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANÁKOVÁ, Jana. Personální práce v organizaci. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika