Bc. Marcela Bužgová

Diplomová práce

Komparace českého a holandského systému poskytování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany

Comparison on Dutch and Czech system of providing services to asylum seekers
Anotace:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na systém poskytování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany v České republice a Holandsku, a to především z hlediska jejich rozsahu a cílenosti. Cílem provedení komparace bylo zhodnocení rozdílů mezi rozsahem a cíleností poskytovaných služeb v obou zemích, a to vzhledem k předpokladu další harmonizace azylových politik jednotlivých zemí v rámci Evropské Unie …více
Abstract:
In my diploma thesis, I focus on system of services provided to persons who seek for international protection in the Czech republic and in the Netherlands. The focus is on range and target groups of provided services. The aim of comparison is evaluation of differences between range of provided services and between services provided to special target groups in both countries. The evaluation is made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií