Bc. Jiří Branžovský

Diplomová práce

Prognóza vývoje světových finančních trhů s ohledem na zabezpečení hodnoty portfolia

Prognosis of development of global financial markets with respect to securing the value of the portfolio
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení aktuální ekonomické situace na světových finančních trzích a predikce vývoje trhů s doporučeními a tipy k nákupu a prodeji investičních aktiv v portfoliu investora s cílem zabezpečit jeho hodnotu. První část je zaměřena na komparaci hospodářského dění Velké deprese (1929-1933) a Velké recese (od 2007). V druhé části je analýze podroben současný pokrizový vývoj …více
Abstract:
The subject of diploma thesis is to evaluate the current economic situation in the world financial markets and to make predictions of market developments as well as to provide recommendations and tips on buying and selling investment assets in the investor's portfolio in order to ensure its value. The first part focuses on the comparison of economic affairs the Great depression (1929-1933) and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta