Johana Lhotáková

Bakalářská práce

Spolupráce bankovní a podnikatelské firmy

The Cooperation between bank and entreprise
Anotace:
Práce se zaměřuje na spolupráci mezi bankovními a podnikatelskými firmami. Jejím cílem je vyhodnotit a analyzovat vztah bankovních a podnikatelských institucí a pokusit se odpovědět na otázky současných spekulací o sloučení agentur EGAP, ČEB, CzechTrade a CzechInvest. V první kapitole jsou teoreticky vymezeny instituce podporující export včetně jejich služeb. Další kapitola se věnuje bankovnímu systému …více
Abstract:
This paper focuses on cooperation between banks and business enterprises. It aims to analyze and evaluate relationship between banks and business enterprises and to attempt to answer the question related to current speculations regarding merging of EGAP, ČEB, CzechTrade and CzechInvest agencies. In the first chapter, institutions supporting the export including their services are theoretically defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Václav Petříček
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72706

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod