Theses 

Vliv měnového kurzu na finanční ukazatele realitního projektu – Andrea Veselá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Andrea Veselá

Diplomová práce

Vliv měnového kurzu na finanční ukazatele realitního projektu

Influence of the exchange rate on the financial indicators of the real estate project

Anotace: Tato práce se zabývá vlivem měnového kurzu na finanční ukazatele konkrétního realitního projektu. Devizová expozice tohoto projektu vyplývá primárně z výnosů denominovaných v eurech. Posuzované ukazatele zahrnují čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento, Equity Multiple, Cash on Cash Return, Operating Expense Ratio, celkový zisk, rentabilitu celkového kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu, kapitalizační míru, Rent Multiplier a WAULT. Ukazatele jsou testovány na tři úrovně měnového kurzu, predikované Českou národní bankou. Jsou též hledány hraniční hodnoty měnového kurzu, při kterých ukazatele nabývají kritických hodnot. Dále je provedeno zhodnocení aktuálního zajištění měnového rizika, které je v současné době omezeno na přirozený hedging aplikovaný prostřednictvím sladění měny bankovního úvěru s měnou většinových výnosů. Na závěr jsou předloženy návrhy na zlepšení současného zajištění a to jak v provozní tak v investiční oblasti projektu.

Abstract: This thesis deals with the influence of the exchange rate on the financial indicators of a particular real estate project. The foreign exchange exposure of this project stems primarily from revenues denominated in euros. The tested indicators include Net Present Value, Internal Rate of Return, Equity Multiple, Cash on Cash Return, Total profit, Operating Expense Ratio, ROE, ROA, Capitalization Rate, Rent Multiplier and WAULT. The indicators are tested at three levels of the exchange rate, as predicted by the Czech National Bank. Limit values are also sought for the exchange rate at which the indicators become critical. Further, an evaluation of the current currency risk hedging is performed. Hedging in this company is currently limited to natural hedging applied by matching the currency of the bank loan to the currency of the majority of the proceeds. At the end, proposals are made to improve current hedging strategy, both in the operational and investment areas of the project.

Klíčová slova: Hedging, Měnový kurz, Finanční ukazatele

Keywords: Exchange rate, Financial ratios, Hedging

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Libor Votava
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72612


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:30, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz