Kateřina THOMKOVÁ

Bakalářská práce

Otázka nezávislosti Skotska v programech britských politických stran (komparace postojů britských celostátních i regionálních politických stran ke skotskému secesionismu)

Question of Scottish independence in the programs of british political parties (comparison of the attitudes of British national and regional political parties to the Scottish secessionism)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku secese ve Skotsku. Zabývá se otázkou nezávislosti Skotska v programech britských politických stran od roku 1997 (jedná se o srovnání postojů britských národních a regionálních politických stran ke skotskému secesionismu).
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of secession in Scotland. More exactly the question of the independence of Scotland in the programs of British political parties since 1997 (comparison of the attitudes of British national and regional political parties to the secessionism in Scotland).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

THOMKOVÁ, Kateřina. Otázka nezávislosti Skotska v programech britských politických stran (komparace postojů britských celostátních i regionálních politických stran ke skotskému secesionismu). Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Práce na příbuzné téma