Bc. Tomáš Dědek

Diplomová práce

Rozpočtově orientované plánování nákladů ve výrobním podniku

Budgeting in the production enterprise
Anotace:
Diplomová práce pojednává o podnikovém plánování nákladů, vymezuje základní pojmy týkající se manažerského účetnictví a controllingu a vztahuje teoretické poznatky ke konkrétnímu podniku. Prvním cílem je na základě teoretické přípravy vybrat a aplikovat vhodné postupy a metody pro zavádění nového plánovacího procesu, který spočívá v plánování nákladů jednotlivých nákladových středisek. Autor pracuje …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the business planning of costs, defines the basic terms related to management accounting and controlling and applies theoretical knowledge to a particular company. The first goal of this thesis is to select and apply appropriate procedures and methods for the implementation of the new planning process that involves planning of costs for various cost centers, using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dědek, Tomáš. Rozpočtově orientované plánování nákladů ve výrobním podniku. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN