Bc. Egor Lykov, B.A.

Bachelor's thesis

The Tools of Marketing Communication and their Development in the History

The Tools of Marketing Communication and their Development in the History
Abstract:
LYKOV, E. Nástroje marketingové komunikace a jejich vývoj v dějinách. [Bakalářská práce.] Ústav managementu pohostinství v Praze. Praha: 2017. Současná práce představuje analýzu nástrojů marketingové komunikace a jejich historii. Odráží vývoj každého nástroje a jeho použitelnost dnes. Důležité je také zmínit se o všech typech nástrojů, o jejich efektivitě dnes založené na výzkumu. V této práci jsou …more
Abstract:
LYKOV, E. The Tools of Marketing Communication and their Development in the History. [Bachelor’s thesis.] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2017. The current thesis presents analyze of marketing communication tools and their history. It reflects the development of each tool and their applicability today. It is also important to mention about all types of the tools, their efficiency …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2018
  • Supervisor: Ing. Štěpán Chalupa
  • Reader: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)