Theses 

The Tools of Marketing Communication and their Development in the History – Bc. Egor Lykov, B.A.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Bc. Egor Lykov, B.A.

Bakalářská práce

The Tools of Marketing Communication and their Development in the History

The Tools of Marketing Communication and their Development in the History

Anotace: LYKOV, E. Nástroje marketingové komunikace a jejich vývoj v dějinách. [Bakalářská práce.] Ústav managementu pohostinství v Praze. Praha: 2017. Současná práce představuje analýzu nástrojů marketingové komunikace a jejich historii. Odráží vývoj každého nástroje a jeho použitelnost dnes. Důležité je také zmínit se o všech typech nástrojů, o jejich efektivitě dnes založené na výzkumu. V této práci jsou používány dvě metody výzkumu: kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní metoda je reprezentována formou průzkumu, který byl organizován s cílovou skupinou potenciálních zákazníků. Byli dotazováni na jejich postoj k různým formám nástrojů marketingové komunikace. Kvalitativní výzkum je prezentován ve formě rozhovoru s obchodním a marketingovým manažerem hotelu Holiday Inn Sokolniki. Manažer byl požádán o některé nuance marketingové strategie zvoleného hotelu. Výsledky ukázaly, jaké nástroje marketingové komunikace jsou dnes z hlediska zákazníka nejúčinnější a které z nich může uplatnit pozorovaný hotel.

Abstract: LYKOV, E. The Tools of Marketing Communication and their Development in the History. [Bachelor’s thesis.] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2017. The current thesis presents analyze of marketing communication tools and their history. It reflects the development of each tool and their applicability today. It is also important to mention about all types of the tools, their efficiency today based on the research. In this thesis two methods of research are used: quantitative and qualitative. Quantitative method is represented in form of survey, which was organized with the target group of potential customers. They were asked about their attitude to different forms of marketing communication tools. The qualitative research is presented in form of interview with the Sales and Marketing Manager of hotel Holiday Inn Sokolniki. The manager was asked about some nuances of the marketing strategy of the selected hotel. Result showed, what marketing communication tools are the most effective today from the customer’s point of view and which of them can be applied by the observed hotel.

Keywords: Marketing, Communication, Development, History, Hotel

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:07, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz