Mgr. Helena Kovaříková

Bakalářská práce

Rodina a kariéra v kontextu názorů na mužskou a ženskou roli

Family and Career in the Context of Gender Role Attitudes
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice rodiny a kariéry v kontextu genderových rolí . Základní linii diplomové práce tvoří pět témat měnících se genderových rolí a postojů české společnosti k těmto tématům. Tématy jsou: Pracující matka – špatná matka?; Utrpení dětí v zařízeních denní péče?; Žena, zaměstnání a osobní nezávislost; Vybavenost mužů k rodičovství; a Muži a jejich zodpovědnost za domácnost …více
Abstract:
The thesis focuses on family and career in the context of gender role attitudes. The basic structure is consisted of 5 main topics: Working mother – bad mother?; The suffering of children in day care institutions?; Woman, employment and personal independence; Men and their parenting facilities; and Men and their responsibility for household. Statistical data come from European Value Study 2008. According …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií