Denisa BARTŮŇKOVÁ

Diplomová práce

Oběti trestných činů se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti

Victims of crime with a focus on particularly vulnerable victims
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá oběťmi trestných činů se zaměřením na oběti zvlášť zranitelné. V počátečních kapitolách se zabývám základními pojmy spojenými s oběťmi a viktimologií obecně a historií pojmu oběti. Dále řeším otázku, zda existují určité znaky, z nichž by bylo možné vypozorovat zvýšené riziko, že se osoba stane obětí. Kapitola čtvrtá obsahuje výčet nejtypičtějších následků viktimizace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with victims of crime with focus on particularly vulnerable victims. In the first chapters I deal with the basic concepts connected with victims and victimicology in general and with the concept of a victim of the crime. Next, I deal the question of whether there are certain signs that could indicate an increased risk someone of becoming a victim. Chapter Four lists the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTŮŇKOVÁ, Denisa. Oběti trestných činů se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/