Bc. Amal Ibragimova

Bachelor's thesis

Návrh webové stránky velvyslanectví Kazašské republiky v Praze pomocí HTML 5.0.

A way to create a website for the embassy of the republic of Kazakhstan in Prague using HTML 5.0.
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webové stránky pro velvyslanectví Kazašské republiky v Praze Úvodní část je věnována popisu redakčních systémů (CMS). V další části je uveden popis potřebných technologii. Dále jsou zde analýza možných požadavků na webovou stránku. Na závěr v praktické části práce se zabývám samotným navržením webové stránky pro velvyslanectví Kazašské republiky v Praze.
Abstract:
This bachelor thesis is based on the design of the web site for the embassy of the republic of Kazakhstan in Prague. The preliminary part of the thesis is devoted to the description of the content management systems (CMS). In the following part of the thesis, the description is given of the necessary technology. The next part of the thesis is the analysis of the possible requirements on the web page …viac
 

Kľúčové slová

Kazachstán HTML PHP CMS Wordpress
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2014
  • Vedúci: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.
  • Oponent: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní