Aleš Zahradník

Diplomová práce

Reverzní pásový dopravník pro dopravu energetického uhlí

Reversible Belt Conveyor for Energy Coal Transportation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem reverzního pásového dopravníku pro dopravu energetického uhlí. V úvodu práce je představena firma Energetika Třinec, a. s. a jsou zde popsány jednotlivé dopravní trasy na zauhlování teplárny. Ve třetím bodě jsou popsány možnosti řešení poháněcích stanic a dále jsou v tomto bodě zvoleny potřebné komponenty pásového dopravníku, jako dopravní pás, pohon, válečkové stolice …více
Abstract:
This thesis describes the design of the reverse conveyor belt for transporting thermal coal. The introduction presents the company Energetika Třinec, a. s. and describes and various transport routes for coal handling plant. The third section is focused the options for solving drive stations and at this point are selected required components of the conveyor belt, for example: conveyor belt, drive, idler …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Robert Brázda
  • Oponent: Vladislav Zientek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava