Petra PLUTOVÁ

Bakalářská práce

Dvoukřídlý hmyz (Diptera) vázaný na lupenaté houby se zaměřením na čeleď Cortinariaceae

Diptera associated with agarics with special regard to the family Cortinariaceae
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaného na houby (Fungi), se zaměřením na rod Cortinarius (pavučinec). Kromě toho byli studováni i zástupci jiných druhů hub ? Albatrellus, Gomphus, Tricholoma a Lactarius. Práce se skládá z části rešeršní a praktické. V rešeršní části jsou shrnuty základní poznatky o zástupcích rodu Cortinarius a o mykofágních dvoukřídlých …více
Abstract:
This thesis is focused on two-winged flies (Diptera) associated with fungi, with special regard to the genus Cortinarius. Following genera were also studied: - Albatrellus, Gomphus, Tricholoma and Lactarius. My work consists of two parts ? literature review and practical part. In the first part, basic facts about of the genus Cortinarius, as well as about mycophagous flies, are presented. Results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLUTOVÁ, Petra. Dvoukřídlý hmyz (Diptera) vázaný na lupenaté houby se zaměřením na čeleď Cortinariaceae. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta