Bc. Věra Soukupová

Diplomová práce

Vliv zatížení na disjunktivní reakční čas

Effect of Load on Multi-choice reaction speed
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vliv zatížení na disjunktivně reakční čas u fotbalových rozhodčích. Teoretická část je zaměřena na sportovní výkon. V praktické části bylo využito přístroje FiTRO Agility Check. Výsledky jsem zanesla do grafu a tabulek.
Abstract:
The Master thesis is focused on the theme of the influence disjunctive reaction time on load of football referees. The theoretical part is focused on sport performance. In the practical part a FiTRO Agility Check device was used. I added the results in a chart and tables.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Zdeněk Zítka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií