Sergei Borzov

Diplomová práce

Use of signed distance functions for the definition of protein cartoon representation.

Use of signed distance functions for the definition of protein cartoon representation.
Anotace:
Tato práce popisuje novou metodu pro vykreslování sekundárních struktur bílkovin. Při vykreslování využíváme funkci vzdálenosti se znaménkem, kterou získáme tak, že jí modelujeme jako spojení tažených objemů a křivek. V této práci podrobně popisujeme matematické odvození této funkce a výzvy, s kterými se člověk setká při pokusu vizualizovat tuto konkrétní funkci vzdálenosti pomoci techniky sledování …více
Abstract:
This work describes a new rendering method for visualization of a cartoon representation of a protein. We obtain a signed distance field of a cartoon representation by modeling it as a union of swept volumes and curves. In this work, we describe in detail the mathematical derivation of this signed distance function and challenges that a person will encounter while trying to visualize that particular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Jan Byška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Trtík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Vizuální informatika / Vývoj počítačových her

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.