Ing. Pavla Paďourová

Diplomová práce

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy

Financial Statements According to International Financial Reporting Standard for SMEs.
Anotace:
Cílem diplomové práce „Účetní závěrka v souladu s mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy“ je převod účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku podle IFRS pro SME. První část práce se zabývá vznikem standardu, základními pojmy, obsahem standardu a charakteristikou vybraných oddílů standardu v porovnání s českými účetními předpisy. Ve druhé …více
Abstract:
The aim of the submitted thesis „Financial Statements According to International Financial Reporting Standard for SMEs“ is a conversion the financial statements prepared according to Czech accounting regulations to the financial statements in accordance with IFRS for SMEs. The first part deals with the genesis of the standard, the fundamental terms, content of the standards and characteristics of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta